PARTNEŘI

the listening world 2024

Nasloucháme srdcem

Na počátku byla jen vize - jaké by to bylo, kdyby celý svět naslouchal. Nyní se stává realitou...

Už koncem května (24.-26.5.2024) proběhne
1. Mezinárodní summit

THE LISTENING WORLD 2024

Nasloucháme srdcem

Čekají nás
2 dny nadupaného programu + 1 den workskopů.

Koučové, psychologové, mentoři i úspěšní ředitelé firem se s námi podělí o klíčové poznatky umění naslouchání - ať už jde o naslouchání druhým, sobě samým nebo životu obecně. Celá událost proběhne v anglickém jazyce se simultánním tlumočením do češtiny, aby byla přístupná všem.

Naše díky patří i těm, kteří

nás podpořili

Vážíme si každého daru, který dostaneme na podporu této akce, ať už finančního či nefinančního charakteru. 

Díky summitu se nám podaří dlouhodobě financovat projekty, které jsou tu pro každého z vás: Česko naslouchá, Přístav porozumění, Šťastná škola. Nyní nám je můžete pomoci finančně podpořit i vy. 

Porozumění mysli

Porozumění mysli je organizace zaměřující se na vzdělávání v oblasti porozumění fungování lidské mysli. Staví především na učení Syda Bankse a jím formulovaných principech, které jsou na pozadí lidského prožitku. Pomáhá lidem vzpomenout si na vrozenou schopnost prožívat šťastný a naplněný život.

Přináší vám VÍCE LEHKOSTI, MÉNĚ STAROSTÍ.

Vnitřní klid, štěstí, láska a neomezený lidský potenciál nám byly dány do vínku již při našem narození. Jsou všem dostupné a to neomezeně.

Pojďte  je znovu objevit a začít z nich tvořit šťastný život pro sebe i své okolí.

Pomůže vám objevit tajemství mysli, porozumět tomu, jak fungujeme. Být šťastný je tak naprosto přirozená věc, že si mnozí ani nevšimnou nebo neuvědomí, že už to dávno umí.

Pojďte to s nimi uvidět a hned od této chvíle žít aktivní, tvořivý život v lásce, klidu a pohodě. 

Děkujeme za zastřešení této akce.

www.porozumenimysli.cz

AffilBox

AffilBox je jednoduchý nástroj, který vám pomůže vytvořit síť partnerů. Ti budou propagovat a prodávat váš produkt a pomůžou vám s růstem podnikání.

Děkujeme za poskytnutí aplikace.

www.affilbox.cz

Bernard

Bernard je rodinný pivovar s dlouholetou tradicí. Zde se můžete podívat na celý jeho příběh: PŘÍBĚH PIVOVARU. My děkujeme za velice štědrý finanční dar, kterého si moc vážíme.

www.bernard.cz

Děkujeme za finanční dar.

Nadační fond Šťastné Česko

Nadační fond Šťastné Česko je iniciátorem a moderátorem inkluzivní diskuze o štěstí a blahobytu. Chceme, aby ukazatele úrovně štěstí a wellbeingu doplnily ty ekonomické (HDP), tak jako se tomu stalo na Novém Zélandu, ve Skotsku, Bhútánu nebo na Islandu, a staly se vodítkem při rozhodovacích procesech jednotlivců, komunit i celé společnosti.

www.stastnecesko.cz

Děkujeme za finanční dar.

Jablíčko - centrum pro rodinu

Prostor, kde je maminkám a dětem nasloucháno, jejich potřebám, tomu co prožívají, co řeší ve svých životech a co jim přináší radost a situace, ve kterých sami nevědí řešení. Jablíčko patří do expertního týmu nové legislativy ochrany dětí.

Zaměřují se na celou rodinu, od 0 - 100 let.

www.centrumjablicko.cz

Evolution Hub

Evolution Hub je zkušená eventová agentura, která zorganizovala více než 2000 akcí s více než 460 řečníky z celého světa.

Děkujeme za spolupořádání této akce.

SmartEmailing

SmartEmailing je inteligentní e-mailingová platforma s pokročilou automatizací, která si zakládá na spolehlivosti a garantuje doručitelnost až 99,9 %.

www.smartemailing.cz

Děkujeme za finanční dar.

Kongresové centrum Praha

Kongresové centrum Praha je místo, kde se pořádají akce a které nás nelimituje počtem účastníků, kteří se mohou účastnit živě.

Děkujeme za poskytnutí prostor.

www.praguecc.cz

Pavel Pola 

Specialista na e-mail marketing a transformativní kouč. 

Děkujeme za finanční dar.

Kateřina Fišerová

Certifikovaná transformativní koučka SuperCoach Academy a mentorka 3P.

Děkujeme za finanční dar.

www.katerinafiserova.cz

Kateřina Kofroňová a Pavel Kofroň

Certifikovaná transformativní koučka a mentorka s manželem.

Děkujeme za finanční dar.

www.ceskonasloucha.cz

děkujeme
i za menší finanční dary

které jsou pro nás neméně důležité.

Uvědomujeme si, že ne každý může dát vysokou finanční částku. Věřte však, že jsme rádi a vděčni za jakoukoli finanční částku, kterou jste se rozhodli nám darovat.

Děkujeme :

Margitě Jurinové, Zuzaně Zelené, Lence Polachové, Monice Mikyškové, Karíně Kurkové, Aleně Chválkové, Vieře Debnárové, Bohunce Svobodové, Kataríně Ivaničové, Daně Trčkové, Radomírovi Pindorovi, Marii Zahradníkové, společnosti Simplypro s.r.o., Vlastě Chalanyové, Janě Pavlasové, Lucii Grznár Kormošové, společnosti JV realizace, Pavlíně Smutné, Ivě Daškové, Jitce Henkeové, Janě Koščové, Karlu Richerovi, Susie Corbett.